Rebrasti limovi se najčešće primenjuju za pokrivanje hala, ali sve češće i za pokrivanje objekata i poslovnih prostora. Mogu se koristiti i za vertikalnu montažu kao fasadni element.

Osnovne karakteristike rebrastih limova su izdržljivost na udarce i teret snega u toku jakih zima, lakoća, olakšano sečenje i dugotrajnost.

Debljina lima utiče na izdržljivost rebrastih limova kao i na njihovu otpornost na opterećenja i pritisak.

Prednost rebrastih limova ogleda se u bržoj, povoljnoj i jednostavnoj ugradnji (montaži) za razliku od tradicionalnih pokrivača.

Direktni smo uvoznici italijanskog proizvođača rebrastih limova i sendvič panela Lattonedil.

Rebrasti limovi

Lamiera Eurocinque rebrasti limovi sa 5 rebara, dostupni su u različitim završnim bojama, debljinama i materijalima. Služe za pokrivanje kada je neophodna nepropustljivost...detaljnije

Rebrasti limovi

Osnovne karakteristike Lamiera Isocopre rebrastog lima mogu biti svedene i sažete na sljedeće: lakoća, olakšano sečenje i postavljanje, otpornost...detaljnije

Rebrasti limovi

TTcoppo Lastra je lim profilisan u obliku crepa i upotrebljava se kada je bitan i estetski izgled, uglavnom u stambenoj izgradnji. Dobija se izgled pravog crepa...detaljnije

Rebrasti limovi

Rebrasta ploča T28 i T28XL namenjena je industrijskim i stambenim krovovima sa najnižim nagibima od 7%. Rebrasta ploča od prefarbanog čelika, alucinka...detaljnije

Rebrasti limovi

Rebrasta ploča T20 i T20XL od prefarbanog čelika, alucinka i aluminijuma namenjena je za industrijske i stambene krovove. Takođe, može se koristiti i za prekrivanje...detaljnije

Rebrasti limovi

Solarpan je rebrasti lim sa posebnom karakteristikom panela Solarpan Plus, koja se odnosi na lako postavljanje fotonaponskih ploča na nosačima koji su napravljeni tako da ne...detaljnije

Povratak na početnu stranu